CIT – co warto wiedzieć o tym podatku?

wybor ksiegowego

CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, jest jednym z najważniejszych podatków w Polsce. Jest to podatek pobierany od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zarówno w formie spółek osobowych, jak i kapitałowych. Warto poznać jego zasady i funkcjonowanie, aby móc właściwie rozliczać swoją firmę.

Z czego wynika obowiązek rozliczania podatku CIT?

Podstawą prawną dla CIT-u jest ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku. Przepisy te określają zasady naliczania i odprowadzania podatku oraz zawierają wytyczne dotyczące opodatkowania różnych rodzajów przychodów.

Obowiązujące stawki podatku CIT w Polsce

Obecnie stawka podatku CIT wynosi 19%. Jednakże istnieją pewne wyjątki, na przykład dla małych przedsiębiorstw. Firmy, które osiągnęły w poprzednim roku obrót do kwoty 1.200.000 euro (w przeliczeniu na złotówki), mogą skorzystać z preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9% dla pierwszych 100.000 zł dochodu.

Podstawa opodatkowania

Podstawą obliczenia podatku CIT jest dochód uzyskany przez firmę w ciągu roku kalendarzowego. Dochód ten jest definiowany jako całkowity przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć m.in. koszty pracy, materiałów czy wynagrodzenia dla zarządu. W przypadku niejasności w rozumieniu przepisów lub innych problemów z rozliczaniem podatku warto skonsultować się z księgową z Torunia.

Jakie zwolnienia i ulgi można wziąć pod uwagę przy rozliczaniu podatku CIT?

Przy obliczaniu podatku CIT należy również wziąć pod uwagę zwolnienia i ulgi, na które firma może się zdecydować. Do zwolnień należy m.in. zwolnienie dla nowych firm lub dla firm inwestujących w badania i rozwój. Natomiast do ulg można zaliczyć m.in. ulgę na złe długi czy ulgę na inwestycje. Aby wiedzieć, z których ulg i zwolnień można skorzystać, warto skorzystać z usługi doradztwa podatkowego.

Obowiązki podatnika CIT

Podatnik CIT ma wiele obowiązków, których należy dopełnić, aby móc prawidłowo rozliczyć swoją firmę. Do najważniejszych zadań należy prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz odprowadzanie podatku do urzędu skarbowego. Wszystkie te czynności powinny być wykonywane zgodnie z przepisami prawa oraz terminami określonymi przez urząd skarbowy.