Czym zajmują się kadry i płace?

prowadzenie ksiegowosci

Współczesne przedsiębiorstwa, bez względu na swoją wielkość i branżę, skupiają się na efektywnym zarządzaniu swoimi zasobami ludzkimi oraz finansami. Jednym z kluczowych obszarów odpowiedzialnych za te zadania jest dział kadry i płace. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym dokładnie zajmują się kadry i płace, jakie są ich główne funkcje oraz jakie korzyści płyną z profesjonalnego zarządzania tym obszarem.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dział kadry i płace pełni niezwykle istotną rolę w życiu każdej firmy. To tutaj rozpoczyna się cały proces związany z pracownikami – od momentu, gdy osoba nowo zatrudniona podpisuje umowę o pracę, po jej zakończenie i rozliczenie. Jednym z kluczowych zadań działu kadry i płace w Stęszewie jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Każdy taki dział zajmuje się zbieraniem i przechowywanie wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem, takich jak CV, umowy, świadectwa kwalifikacji czy ewentualne zgłoszenia do ZUS.

Kadry zajmują się także obsługą procesu rekrutacji i selekcji pracowników. Wspierają dział HR w przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych i testów, a także weryfikują kandydatów pod kątem wymagań określonych przez pracodawcę. Po wyborze odpowiednich kandydatów to kadry przygotowują umowy o pracę i organizują szkolenia wprowadzające dla nowych pracowników. Dzięki temu nowo zatrudnieni są dobrze przygotowani do wykonywania swoich obowiązków, a proces adaptacji w nowym miejscu pracy przebiega sprawnie.

Motywacja i satysfakcja pracowników

Drugim ważnym obszarem działu kadry i płace jest obsługa wynagrodzeń pracowników. Prawidłowo zarządzane płace mają ogromne znaczenie dla satysfakcji pracowników oraz dla efektywności firmy. Dział dba o to, aby pracownicy otrzymywali wynagrodzenia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz z umowami o pracę.

Jednak zadania działu kadr i płac to nie tylko wypłacanie pensji. W ramach tego obszaru podejmowane są również działania mające na celu motywowanie pracowników do lepszej pracy. Przykłady to systemy premiowe, dodatki za wyjątkowe osiągnięcia, czy też programy benefitów pozapłacowych. Dział płac zajmuje się również rozliczeniami z ZUS i innymi instytucjami, dbając o to, aby wszystkie opłaty były dokładnie naliczone i terminowo uregulowane.