Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Finanse

Prowadzenie księgowości firmy wymaga znajomości nie tylko podstaw ekonomii, ale również przepisów podatkowych. Wiele małych firm decyduje się na wynajmowanie biura rachunkowego. Czym ono się zajmuje i jaki zakres obsługi księgowej można mu przekazać?

Za co odpowiada biuro rachunkowe?

Odpowiedzialność za księgi rachunkowe spoczywa na podatniku. Nawet jeśli biuro rachunkowe w Zwoleniu będzie się nimi zajmowało, należy mieć na uwadze fakt, że w świetle prawa, to podatnik za nie odpowiada. Usługi, jakie świadczy biuro rachunkowe są regulowane przez ustawę o rachunkowości. Podstawowym zadaniem biura rachunkowego jest gromadzenie, zbieranie i przechowywanie dowodów księgowych firmy, a także części dokumentacji przewidzianej przez ustawę o rachunkowości. Biuro rachunkowe może prowadzić księgi rachunkowe, zapisywać zdarzenia księgowe na podstawie dowodów księgowych w porządku chronologicznym i systematycznym. Dokonuje również inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów, przeprowadzając ich wycenę. Sporządza sprawozdania finansowe firmy, ustala wynik finansowy firmy. Zajmuje się także prowadzeniem ewidencji VAT, sporządzaniem deklaracji: JPK_VAT, PIT, CIT. W imieniu klienta może przesyłać deklaracje podatkowe.

Biuro rachunkowe może prowadzić także usługi w zakresie kadrowo-płacowym. Wiąże się to z przygotowywaniem dokumentów i akt osobowych, które są niezbędne do zarządzania pracownikami. Sporządza listy płac pracowników i prowadzi ewidencję czasu pracy. Może także doradzać w kwestiach podatkowych. Może zająć się przygotowaniem wszelkiej dokumentacji potrzebnej przy ubieganiu się o kredyt, pożyczkę, leasing.

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Przekazując księgowość firmy w ręce biura rachunkowego, należy ten fakt zgłosić do Urzędu Skarbowego, maksymalnie do 15 dni od momentu wydania ksiąg rachunkowych dla biura rachunkowego. Biuro rachunkowe w Puławach nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy. Odpowiedzialność spoczywa na barkach przedsiębiorcy. Biuro rachunkowe jest zobowiązane do prowadzenia księgowości rzetelnie, dlatego przedsiębiorca ma prawo wnieść powództwo cywilne domagając się odszkodowania za poniesione szkody.