Edison: e-faktury szansą na wzrost konkurencyjności polskich firm

Edison: e-faktury szansą na wzrost konkurencyjności polskich firm

Wśród osób odpowiedzialnych za księgowość dominuje przekonanie, że faktury klasy EDI staną się standardem oraz będą ułatwieniem dla Urzędów Skarbowych w zakresie kontroli. Jednocześnie, świadomość planów wprowadzenia regulacji prawnych, które usprawniłyby pracę aparatu skarbowego, jest nieduża – wynika z raportu „Korzystanie z elektronicznych faktur klasy EDI”, zrealizowanego przez Centrum Badań Marketingowych Indicator na rzecz Edisona.

Większość klientów Edisona, bo aż 75%, podziela pogląd, że faktury klasy EDI w przyszłości będą standardem w księgowości. Istnieje także przekonanie, że e-faktury stanowić będą ułatwienie dla Urzędów Skarbowych w zakresie kontrolowania obrotów firm, na co wskazuje 69% badanych.

Interesujące jest jednak, że niewielki odsetek klientów Edisona, bo zaledwie 21%, jest świadomych planów wprowadzenia regulacji prawnych, które nakładałyby na firmy obowiązek korzystania z faktur elektronicznych w zakresie przetargów publicznych (projekt PEF, czyli Platforma Pośrednicząca Elektronicznego Fakturowania dla przetargów publicznych) oraz przekazywania faktur klasy EDI do zapowiadanego przez resort finansów Centralnego Rejestru Faktur.

PEF to rządowy projekt, którego celem jest wprowadzenie faktur elektronicznych w relacjach z administracją publiczną. W ramach projektu uruchomiona zostanie platforma do e-fakturowania, która umożliwi odbieranie i wysyłanie faktur elektronicznych do urzędów.

– Obowiązek stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych niewątpliwie przełoży się na wzrost wykorzystania e-faktur w obrocie gospodarczym. Standaryzacja e-fakturowania i procesów rozliczania zamówień publicznych może przynieść Polsce wiele korzyści. Automatyzacja procesów księgowych – możliwych dzięki e-fakturze – przyniesie każdemu przedsiębiorstwu oszczędności wynikające ze skrócenia procesów administracyjnych i z uniknięcia (trudnej) rekrutacji – komentuje Tomasz Kuciel, prezes Edisona.

Badanie przeprowadzono w maju 2017 r., na losowej próbie 150 firm, z różnych branż
i o różnej skali działalności.

Edison S.A. jest pierwszym operatorem EDI (elektronicznej wymiany danych) w Polsce. Firma powstała w 1996 r. i od ponad 20 lat nieprzerwanie świadczy usługi elektronicznej wymiany danych. Od 2012 r. akcje spółki notowane są na GPW – NewConnect. Rozwiązania Edisona, bazujące na technologii GXS (obecnie należącej do OpenText) – światowego lidera EDI, przyczyniły się do powstania nowej jakości komunikacji B2B w Polsce.