Comarch ERP Optima wysoko oceniony przez użytkowników

Użytkownicy Comarch ERP Optima wśród argumentów, które skłoniły ich do wystawienia pozytywnej oceny systemowi, najczęściej wskazywali na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i niezawodność działania. Skuteczniejsza komunikacja z administracją państwową, większa efektywność oraz optymalizacja kosztów działania to z kolei najczęściej wymieniane korzyści, jakie zyskali dzięki implementacji systemu w firmie.

W niedawno przeprowadzonym online „Badaniu satysfakcji klientów” wzięło udział prawie 1700 użytkowników. Wśród badanych byli zarówno reprezentanci biur rachunkowych, jak i przedstawiciele wielu branż, m.in. handlowej, produkcyjnej, usługowej, budowlanej i e-commerce. Do odpowiedzi zostali ponadto wywołani właściciele firm, pracownicy kadry zarządzającej, menadżerowie, specjaliści z działu IT oraz księgowi, także główni księgowi, doradcy podatkowi i główni rewidenci. Ankietę wypełnili nie tylko użytkownicy wersji stacjonarnej programu, ale także chmurowej. Jak widać, grupa oceniających była bardzo reprezentatywna, obejmowała właściwie wszystkie podmioty, które na, co dzień pracują na tym systemie. Wszyscy oni ocenili program Comarch ERP Optima pozytywnie i poleciliby innej firmie.

Zadowolenie to podstawa

Satysfakcja to jedna z kluczowym miar w ocenie produktu. 92 procent badanych użytkowników systemu na pytanie o poziom zadowolenia odpowiedziała, że jest zdecydowanie zadowolona lub zadowolona. Tylko 7 procent było innego zdania. W przypadku wersji chmurowej rozkład zadowolenia był prawie identyczny, tutaj 90 procent badanych jest zdecydowanie zadowolonych lub zadowolonych.

Użytkownicy zostali także poproszeni o wyrażenie swojego zdania na temat oczekiwań w aspekcie ergonomii, niezawodności, funkcjonalności i obsługi zmian w przepisach. Najwyżej została oceniona właśnie zgodność oprogramowania z aktualnymi przepisami prawa. Jeśli zaś chodzi o obsługę zmian w przepisach, to system w tym aspekcie spełnia oczekiwania aż 95 procent „chmurowców” i 96 procent korzystających z instalacji „on-premise”. Niezawodność systemu docenia 94 procent użytkowników stacjonarnych i 94 procent chmurowych. Nie gorzej została oceniona funkcjonalność oprogramowania (93 procent użytkowników stacjonarnych, 92 procent chmurowych).

Powodem do zadowolenia dla twórców systemu powinien być fakt, że aż 91 procent ankietowanych korzystających z wersji stacjonarnej i 98 procent użytkujących program w chmurze, poleciłoby go bez zastrzeżeń innym. Jak wskazuje Łukasz Jarecki, kierownik marketingu w Comarch, taka ocena bardzo cieszy, ponieważ rekomendowanie systemu innym to rzecz cenniejsza niż reklama.

Wymierne korzyści

W ankiecie nie mogło zabraknąć także pytań dotyczących korzyści z użytkowania systemu. I tak 83 procent użytkowników stacjonarnych wskazało usprawnienie procesów księgowych i podatkowych w aspekcie administracji państwowej, jako główną korzyść. Nie gorzej została oceniona sprawność procesów wewnętrznych, obsługa klienta/pracowników oraz ilość czasu, jak jest potrzebna do wygenerowania analiz i raportów sprzedażowych. 75 procent badanych wskazało, że dzięki systemowi, a dokładniej rzecz biorąc dzięki digitalizacji dokumentów, oszczędności czasu, paliwa itp., udało im się zoptymalizować koszty działania. 67 procent badanych wskazało, że program przyczynił się do lepszego zagospodarowania kadr. Wśród korzyści użytkownicy także wskazali wzrost sprzedaży (46 procent), wzrost odsetka zrealizowanych zamówień (40 procent) i wzrost przychodów w efekcie uruchomienia nowych kanałów, w tym np. e-commerce, mobile (36 procent).

Nie mniejsze korzyści z użytkowania systemu odnoszą użytkownicy „chmurowi”. W tej grupie największa korzyść to poprawa efektywności firmy (84 procent). 82 procent badanych wskazało na szybsze przygotowanie raportów, a 77 procent oświadczyło, że dzięki programowi udało im się obniżyć koszty funkcjonowania firmy. W dalszej kolejności oceniający wskazywali na takie korzyści jak, lepsze wykorzystanie zasobów i zarządzanie produkcją (41 procent). Z kolei 41 procentom użytkowników za sprawą uruchomienia nowych kanałów sprzedaży, udało się poprawić wyniki sprzedażowe. Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes zarządu Comarch oraz dyrektor sektora ERP wskazuje, że wyniki w zakresie korzyści są bardzo cenną wskazówką, pokazują, jakie funkcjonalności systemu przynoszą firmom wymierne korzyści, oraz jakie moduły należy jeszcze dopracować, aby w tym aspekcie spełniały oczekiwania klientów.

Szczegółowe opinie o programie Comarchu: https://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/opinie/