Zwroty prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytów bankowych

zwroty prowizji

Osobie, która wcześniej spłaciła swoje zobowiązania finansowe względem banku, przysługują różne przywileje. Jednym z nich jest zwrot prowizji z kredytu. Choć banki często nie chcą respektować tego prawa, kredytobiorca powinien zdawać sobie sprawę z jego istnienia. Warto dowiedzieć się, jak w praktyce wyglądają procedury odzyskiwania należnych pieniędzy.

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu przebiega według ściśle określonych zasad. Ich znajomość jest bardzo ważna dla każdego dłużnika. Nie ma co liczyć na to, że bank sam przyzna klientowi zwrot prowizji od kredytu. Trzeba samodzielnie zadbać o własne interesy.

Zwrot prowizji z kredytu

Obowiązujące prawo stoi po stronie pożyczkobiorcy. Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytuw odpowiedniej wysokości podlega zwrotowi na rzecz dłużnika. Konsument może bowiem spełnić warunki umowy w określonym czasie przed upływem jej terminu. To powinno za sobą automatycznie pociągnąć zwrot prowizji z kredytu. Bank jest zobowiązany do rozliczenia wszystkich kosztów zaciągniętego długu oraz ich proporcjonalnego pomniejszenia w stosunku do okresu, który pozostał do spłaty.

Co istotne, zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu dotyczy tylko zobowiązań zaciągniętych po 22 lipca 2017 roku. Do podpisania umowy kredytowej doszło wcześniej? W takiej sytuacji klient nie może ubiegać się o zwrot prowizji od kredytu.

Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu

Trzeba mieć świadomość, że prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu może stać się ponownie własnością pożyczkobiorcy tylko wtedy, jeśli podejmie on odpowiednie ku temu kroki. Najważniejszym z nich jest złożenie do banku stosownego pisma w terminie do 6 lat od momentu spłacenia całości długu. Wniosek o zwrot prowizji z kredytu powinien zawierać obligatoryjne elementy, w tym:

  • dane osobowe i kontaktowe;
  • datę zawarcia umowy kredytowej;
  • informacje o formie przekazania środków;
  • numer konta klienta, na który powinna trafić należna kwota;
  • przewidywany termin otrzymania pieniędzy w równowartości sumy, na jaką opiewa zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu.

Zgodnie z obowiązującym aktualnie ustawodawstwem bankowi przysługuje termin 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Przychylenie się do prośby klienta oznacza, że zwrot prowizji od kredytu nastąpi po mniej więcej dwóch tygodniach od pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. W przeciwnym razie konsument może zwrócić się z prośbą o pomoc do Rzecznika Finansowego. Jeśli jego interwencja nie przyniesie pożądanego efektu, prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu może zostać odzyskana na drodze sądowej.

Osoby, które uregulowały wcześniej swoje zobowiązania finansowe względem kredytobiorcy, mają zatem prawo do ubiegania się o zwrócenie części prowizji w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu spłaty. Jeśli instytucja udzielająca kredytu wyda decyzję odmowną w tej sprawie, zalecanym wyjściem jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy Rzecznika Finansowego.