Kilka najważniejszych informacji o znaku towarowym

Dla większości przedsiębiorców istotną rzeczą w prowadzeniu ich działalności jest rozpoznawalność. Oczywiście nie należy zapominać o wysokiej jakości oferowanych produktów bądź usług, jednak wyróżnianie się na ogromnym rynku niesie za sobą wiele pozytywów. W rozpoznawalności danej firmy główną rolę odgrywa znak towarowy. Poznajmy więc kilka najważniejszych informacji o znaku towarowym.

Czym jest znak towarowy?

Definicję znaku towarowego można znaleźć w ustawie Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku, a także w rozporządzeniu unijnym dotyczącym wspólnotowego znaku towarowego. Znakiem towarowym będzie każdy symbol graficzny, dźwiękowy, a nawet zapachowy. Do symbolów graficznych zalicza się pojedyncze słowo, litery, liczby, formy przestrzenne, kolory, ornamenty czy ich wspólne połączenia. W przypadku symbolów dźwiękowych- linia melodyczna, motyw dźwiękowy, pełna kompozycja. Znak towarowy pozwala na odróżnienie przedsiębiorstw od siebie, wpływa znacznie na rozpoznawalność. Znak towarowy, który staje się swoistym znakiem rozpoznawczym, buduje wizerunek marki oraz pozycję na rynku, co więcej wpływa również na strategię marketingową. Aby oznaczenie zostało znakiem towarowym, musi odznaczać się charakterystyczną zdolnością odróżniającą dla usług i towarów. Powinno wpływać na automatyczną identyfikację konkretnego towaru czy usługi na rynku.

Klasy towarów i usług

Znak towarowy ochrania usługi oraz towary, które oznacza. Kiedy zgłaszamy znak towarowy nie możemy zapomnieć o wskazaniu klasy towaru bądź usługi. Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług (klasyfikacja nicejska) pogrupowała towary i usługi na pewne klasy. Cały podział opiera się na 45 klasach. Numery od 1 do 34 posiadają towary, natomiast od 35 do 45- usługi. Wpływa to na znaczne ułatwienie zarówno porządkowe, jak i administracyjne. Dzięki tej klasyfikacji można z dużą łatwością wyszukiwać interesujące nas znaki towarowe w poszczególnych bazach danych, które opierają się właśnie na klasyfikacji nicejskiej.

Jakie znaki towarowe najczęściej się stosuje?

Najpowszechniejszym znakiem towarowym są symbole graficzne np. znaki słowne. Zazwyczaj jest to po prostu nazwa danego przedsiębiorstwa, która została zaprojektowana w indywidualny sposób. Dzięki temu już sama nazwa staje się rozpoznawalnym znakiem towarowym. Kiedy umieszczony zostanie na produktach, spowoduje to jego utrwalenie w świadomości konsumentów. Drugim najczęściej stosowanym znakiem towarowym jest obraz pod postacią rysunku czy prostego motywu. Powinien on być jednak zgodny z konkretną specyfikacją lub charakterystyką przedsiębiorstwa. Dla lepszego zrozumienia, dobrze byłoby, gdyby taki znak towarowy przywoływał od razu skojarzenia na temat tego, czego można się po danej firmie spodziewać. Takie rozwiązanie wpłynie na podświadome kojarzenie produktu z daną firmą. Kolejnym popularnym znakiem towarowym jest symbol słowno-graficzny. Taki znak przedstawia połączenie specyficznie zapisanego słowa z charakterystycznym obrazkiem. Prowadzi to do powstania spójnej kompozycji, gdzie słowo uzupełnia obraz.

Wspólny znak towarowy

Jedną z ciekawszych konstrukcji, jakie można zaobserwować w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw jest wspólny znak towarowy. Dzięki niemu grupa podmiotów ma możliwość uzyskania wspólnego prawa do znaku towarowego. Oznacza to wspólną promocję towarów czy usług oraz wspólne dążenie do zwiększenia rozpoznawalności. Kiedy kilka podmiotów ma zamiar uzyskać wspólny znak towarowy, powinni oni zostać wszyscy wpisani na formularzu zgłoszeniowym. Dodatkowo należy załączyć podpisany przez wszystkie podmioty regulamin, jaki dotyczyć będzie użytkowania znaku towarowego. Rejestracja znaku towarowego odbywać się może na 3 poziomach. Przez Urząd Patentowy RP odbywa się rejestracja na poziomie krajowym. Rejestracja przez OHIM odbywa się na poziomie wspólnotowym, natomiast rejestracja na poziomie międzynarodowym odbywa się przez WIPO.

Zabezpieczenie znaku towarowego

Każde przedsiębiorstwo może ochronić się przed kradzieżą swojego pomysłu czy jego powielaniem. Wystarczy, że zabezpieczy swój znak towarowy przez jego zastrzeżenie. W przypadku, kiedy konkurencja wykorzysta znak towarowy lub jego część, przedsiębiorca, którego znak zostanie wykorzystany, ma prawo do zgłoszenia roszczeń finansowych wobec takiej osoby. Znak towarowy podlega bowiem ogólnej ochronie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Jeśli zostanie zastrzeżony, ochrona zdecydowanie ulega rozszerzeniu oraz staje się pełniejsza. Wystarczy zarejestrować swój znak towarowy w urzędzie patentowym. Należy pamiętać, by przy przyjęciu znaku towarowego, starannie się nad tym zastanowić. Przy jego projektowaniu należy mieć na uwadze reguły marketingowe oraz przekaz, jaki za sobą będzie niósł. Konsultacja z profesjonalistami z branży graficznej spowoduje, że znak towarowy stanie się skuteczniejszy i wzrośnie jego efektywność.